i dag er eg så dårleg til å skriva at det til og med er vanskeleg å skriva disposisjon, for

kva er grunnleggjande dugleikar i å møta verda?

/kvardagen/livet/det fleirkulturelle samfunn. verda.

i det minste er det ei utruleg pedagogisk problemstilling.
eg kan!

Advertisements