eg har oppdatert ordlista att! no kan du endeleg finna ut kva i all verda bodeng, filmemann, idasmør og jakkadi viser til. omgrep du ikkje kjende til før no, rett nok.

Advertisements