at det eg heldt på med då, ikkje var allverda.
at eg godt kunne ha teke ei pause då. for det kjem viktigare ting etter.
og då ville ikkje då hatt noko å seia for no. kanskje?

eg lurer på korleis eg skal formidla dette til elevane mine, utan å undergrava mitt eige fag i slengen.

Advertisements