Her Theodor Trädin
Adr Peder Ramberg
163 36 Th
Amm Brooklyn N.Y.
U.S.A.

Christiania den 29/5 -08
Mange Tak for kortet det var nydeligt
1000 hilsninger fra Elise[/Else/Else – ev. noko heilt anna] Ramberg
Ver saa snil og hils min Broder med
det staar bra til med Familien

fellesnemnar for desse gamle korta, er at det jamt er heilt spik hakke umogeleg å tyda namnet på avsendar! endåtil på det siterte kortet, kor avsendar har nytta halve plassen på å kladda det ho [?] skal skriva. god idé, men han fører ikkje fram når kladdinga går føre seg oppå og innimellom den ferdige bodskapen, du ikkje-identifiserte E.! men Theodor var vel van med slikt, han som – etter kva eg kan sjå av kortet – har flykta frå ei ustruktert og borlæ oppvekst. 

elles fall eg for kortet fyrst og fremst av di eg tykkjer kvinna på biletet liknar på Marina and the diamonds:

Advertisements