før det small i hovudstaden hadde eg lyst til å skriva noko, men ingenting å skriva. eg gjorde ein freistnad på å teikna ein bror i staden. no, to timar etter Oslo, er det meir enn nok å skriva om. men det var ikkje slik inspirasjon eg ynskte meg. eg får lata skrivetrongen vera i fred så lenge, eg kan måla i staden.

Advertisements