det bur tre sånne i hagen. dei smattar masse når dei et, og kvar av dei er så liten at han/ho hadde fenge plass i ein liten neve. om dei berre var litt meir innstilte på det frå si (deira?) side.

 

Advertisements