sidan novellesleppfest inngår i neste Tak for Øl, og eg for ei gongs skuld har lese ei bok før I Unge Jastrøser har lese henne (trur eg), tenkte eg å dela nokon høvande og lett svært råkande avsnitt derfrå for å slå an stemninga for kvelden. må det ikkje verta lenge til, eg vil trava i jazz og tunge gardiner!

309.91 Samtidslyrisk personlighetsstörning F60.91

A. Ett genomgående mönster av excentriskt och stört beteende i tal, skrift och tanke. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:

  1. personen byter omotiverat ämne från den ena meningen till den andra eller fäller helt motstridiga yttranden i på varandra följande meningar (uppluckrade assosiationer
  2. personen ägnar sig åt ett patologiskt, papegojartat och uppenbart meningslöst upprepande av andras fraser (ekolali)
  3. personens tal är adekvat vad beträffar mängden, men förmedlar väldigt lite information på grund av vaghet, tomma upprepingar eller bruk av stereotypa och dunkla fraser (innehållslöst tal)
  4. personen har tankar om att tillfälligheter och yttre händelser har en speciell och ovanlig betydelse som är specifik för just henne (hänsyftningsidéer)
  5. personen talar på ett sätt där ljud snarare än meningsfulla begreppsliga relationer styr ordvalet; t.ex. omotiverat rimmande eller ordlekar (klangassociationer)
  6. personen hittar på nya ord, förvränger ord, eller ger helt ny personlig innebörd åt vanliga ord (neologismer)
  7. personens tal är obegripligt för andra på grund av att ord eller fraser kombineras utan något logiskt eller meningsskapande samband (splittring) 

    ~ Martina Lowden – Allt

Advertisements