å ikkje måtta rekna som fråvere det å vera til stades for andre (ein annan stad).

Advertisements