for nært innåt til å finna noko å gleda seg over i dette – eit impesjonistisk måleri med stygge, ujamne strok som vert ein fin heilskap fyrst når me er komne eit stykke unna. seinare skal det koma styggare strok til. då ser de attende på dette som er no, ler, seier noko om kor unge de var då. om korleis de på den tida kunne lata små meiningslause ting gå så valdsamt innpå dykk, ler, og kjenner på saknet etter å kunna lata små meiningslause ting gå så valdsamt innpå dykk.

/men vi er ikkje slik

Advertisements