spelelista, her sett saman til ein ujamn song:

hello? hello?
c-can you hear me?

no light, no light
in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
a revelation in the light of day
see the light ram through the gaps in the land

you can’t choose what stays and what fades away
and I’d do anything to make you stay
now I’m off to the races, laces
leather on my waist is
tight and I am falling down
I can see your face is, shameless

here I go!
don’t let me go!
hold me down!
it’s coming for me through the trees.
see the light bounce off the rocks to the sand

…og køyrd litt att og fram i eit omsetjingsprogram:

hallo? hallo?
du kan høyre meg c?

ingen ljos, ingen ljos
i dei ljose blå auga dine
eg visste aldri kunne vere så intenst sollys
ein åpenbaring i ljos av dagen
ser ljoset presse gjennom hola i landet

du kan ikkje velje kva oppholder seig og kva som går
og eg ville gjere noko for å halde deg
no er eg ute av løpet, skolisse
skinn på midjen min er
lukke og eg fell ned
eg ser andletet ditt, skamløst

her eg går!
ikkje la meg gå!
hald meg ned!
for meg er det kjem mellom trea.
ser ljoset sprette av steinane i sanden

Advertisements