fint debattinnlegg frå Arne Jørgen Løvland i Utdanning 4, 2012:

Dette gjelder ikke bare en kamp for å redde nynorsken, men like mye å redde et levende språk.

Det språklige forlegger- og medietyranniet som fins i Oslo har i årevis undertrykt det levende og mangfoldige norske språket.

Gjennom et bakstreversk og talibanaktig regime har de ført bokmålet tilbake til tida før 1917-reformen. Resultatet er et dødskjedelig, platt og kjønnsløst språk der alt er sauset sammen i felleskjønnets fold. Språkrådet er ikke stort bedre.

Den siste nynorskreformen viser at rådet i sin nåværende form, er et hønsehus av uforenlige meninger. Noen hjelp til å bevare mangfoldet, får vi ikke derfra. Det eneste som nytter, er at vi lærere får elevene til å bruke språket, skrive levende i alle kjønn og slik påvirke osloadelen nedenfra. I så måte er altså nynorsken et svært viktig våpen.

Jeg oppfordrer alle norsklærere til å påvirke elevene slik at flest mulig førsteklasser fra høsten av velger nynorsk som hovedmål!

truleg skrive som ein kommentar til dette, som ikkje er verdt spalteplassen sin korkje på nett eller i blad.

Advertisements