ti minutt med Caspar David Friedrich & Beethoven. no vert dei vel glade, andreklassingane! (vidaregåande. men introduksjonen til romantikken ville nok fungert vel så godt i andreklasse på barneskulen òg. truleg betre. det er på barneskulen dei har peiling på god kunst.)

og slik har nettnerden det ein sundagskveld:

ein særleg hels heim til han far som har lånt vekk den fine gensaren sin. eg går med han kvar dag, det er den einaste eg har som er varm nok i all nedbøren. meirso å ha på seg eit pledd. Vesle My helsar til Strondæ. sjå, me har lik farge på håret!

Advertisements