(frå eng.) særs utbreidd gest på den lokale jazzfestivalen, fyrst og fremst observert i samband med konsertinnslepp; den etter kvart innarbeidde rørsla ein gjer når ein grev fram dags- helg- eller medarbeidarband under mange lag med klede, klokker og smykke.

Advertisements