det sklei aldeles ut etter fiskebåten i førre post. no er eg hamna på kran-og-byggjeplass-køyret att. dette er verdas største gravemaskin. ho held til i Tyskland, heiter truleg Gunda Angela, grev etter kol, og har gjort 40 000 arbeidslause.

Advertisements