logn f1 (norr logn n; opphavleg «blank stad»)

1 stille (I); vindstille på vatnet
solblank logn

2 opphald (i uvêr); ro (I)

II logn a1 (av I logn, same ord som lun)

1 still (II), roleg
lognt vêr

2 lun

III logn v3 (av I logn) rørsla i ro

(verbklasse 3: uverksam bøying. jf.: oversyn over grammatiske kodar.)

Advertisements