mange gonger trur eg at eg ikkje greier meir
fordi du er så langt borte
og det er rart, nå
som det verste skulle vere over
og du, heilt nær
og langt borte for ever

eg kunne ha tenkt, kjent, skrive det sjølv,
men det var Eldrid Lunden i kveld òg.
frå Gjenkjennelsen (1982)

Advertisements