i dag gjekk det vekk ein heil klokketime god stilrettingstid på å gje utforma leksa i 2a:

Til printars du fer («til printars» = genitivform)
og kopiane finn
når deg lyster å lesa Laugen*.
Du dagane har
til dess det er onsdag,
vurderinga følgjer på fredag.

Du treng ikkje tvila
som Tema har lese
ti sider fram til syttifem.
Du powerpoint finn,
lærer om poesi
og skal skaldekvad-kjenneteikn kunna.

*Soga om Gunnlaug Ormstunge

Advertisements