ute har lengten lagt seg i trea,
frys ein kvit tekst i kvist

og mellom linene i eit særs vilkårleg
rimmønster

les eg om å ikkje lata ytre omstende få verka slik inn på kjensler og sinn

Advertisements