substantiv som opphavleg vart brukt feil i kryssord, i ni ruter der det eigentleg skulle stå tusseladd. omgrepet kan (og bør, meiner somme) såleis brukast synonymt til dette og liknande omgrep for lite dugande mannspersonar. slik vert det også enklare å skjøna dei umåteleg frekvente utskjellingsfrasane «du skulle rykkjast or plenen, skulle du!» og «har du no stukke deg unna att, din rotfeste stilk?».

ps. det er også artig å sjekka det etymologiske opphavet til etterleddet –gut.

Advertisements