framhald av undermedvitne brotstykke utan klåre koplingar til korkje einannan eller anna. byrjar i morgon, og vil halda fram etter kvart som bolkane melder seg.

bolkar:

1. bønnemøtet
2. tigeren
3. joggeskorne
4. brann på verandaen
5. den vesle hesten

Advertisements