resonans m1 (utt -an´(g)s; frå lat av resonare «gje atterlyd»)

1 det at (ein lekam i) svingingar set i gang liknande svingingar i ein annan lekam; forsterking av lyd ved at omgjevnadene kring lydkjelda svingar med; medsvinging, medklang, atterljod

2 forståing, medhald; tilslutning
framlegget fann ingen resonans

resonans > atterljod

atter|ljod m1; el atter|lyd m1 atterljom

resonans > atterljod > atterljom

atter|ljom m1
1 ekko
2 atterklang (2)

resonans > atterljod > atterljom > atterklang (2)

atter|klang m1
1 atterljom (1)

2 forståingmedhaldtilslutning
få atterklang for tiltaket sitt

resonans > atterljod > atterljom > atterklang (2) > atterljom (1) > ekko

ekko n1 (frå gr)

lyd(bølgjer) som blir kasta tilbake; atterljomdvergmålgjenljod
berget gav ekko / høyre ekkoet når ein roper

i overført tyding:
eit ekko frå fortida utsegn e l som høyrer heime i fortida

resonans > atterljod > atterljom > atterklang (2) > atterljom (1) > ekko > gjenljod

gjen|ljod m1; el gjen|lyd m1 atterljomekko

Advertisements