då eit ikkje namngjeve regjeringsparti sa:

Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet [til lhbt-organisasjoner i Norge], og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. Diskrimineringsloven opprettholder rettighetene, og vi trenger ikke egne organisasjoner for å ivareta denne gruppas rettigheter.

…fekk eg ein slik uhorveleg hug til å melda meg inn i ein slik organisasjon. så det gjorde eg. slik ser det ut:

llh

mykje å velja i her! og kva ser me? jau, at det faktisk er ein diskriminerande organisasjon! dei skeive (ordinær 2013) betalar 150 kroner meir enn dei streite støttemedlema (støttemedlemskap). hallo, kvar er regelverket? kva meiner diskrimineringslova om urettvise koplinga mellom legning og økonomi? – eg kjenner fleire heterofile, og dei er ressurssterke og har god orden i finansane, dei altså, seier nettnerden i ein kommentar.

Advertisements