eller heiter det ynskjeliste? er ordet samansett av to substantiv eller eit verb og eit substantiv? eller ventnolitt, det har jo ikkje noko å seia lenger. rettskrivingsendringar ftw!

her er nokre ting eg vil meir enn det eg skal:

– springa langt
– lesa Cathrine Knudsen
– byggja noko høgt og avansert med lego, til dømes ei kran
– skriva om store båtar

Advertisements