fjernljoset set ein kvass hundredelsstøkk i grøftetrea,
avdekte og avteikna i eit augneblinksbilete
av gjennomlyste lunger som held pusten.

Advertisements