glasabarn: prøverøyrsunge på islandsk.

muskelkater: gangsperr på tysk. andrelekken kater tyder 1) hannkatt; 2) fyllesjuke. den siste av desse tydingane ser me att i muskelkateren.

smásjá: mikroskop på islandsk.

Advertisements