denne gamle kjenningen er no gjort greie for i ordlista, saman med “utkikks”, “rrrenna” og verbet å “snigla”

Advertisements