denne gamle kjenningen er no gjort greie for i ordlista, saman med «utkikks», «rrrenna» og verbet å «snigla»

Advertisements