1. jæ trur de blir lus!
2. jæ trur de blir pappir!
3. jæ trur at bøken» våres æ venner.

1 & 2: nokså fast kunngjering om orda (lus og papir) hen skal skriva språkspalte om.
3: i ørska ein tidleg morgon.

Advertisements