til reven, som er på austlandet og sikkert saknar fjordutsynet. det fyrste biletet har reven teke sjølv. det førestiller ein slepebåt som trekkjer med seg noko rotete med langt slep, eit klassisk fjordtog, med andre ord:

toj1

dette kom forbi i går. det er nok også eit tog, sjølv om eg er usikker på om begge dei to bakerste er på slep. det såg slik ut, for avstand og fart var lik heile tida. fireledda tog er rekord til no!

toj2

Advertisements